MARGARITA EXACTO

12 pouches of powdered lemon/lime mix